Si Kabayan Ngala Nangka

DonkeyMails.com: No Minimum Payout

Si Kabayan dititah ngala nangka ku mitohana. “Nu kolot ngala nangka téh, Kabayan!” Ceuk mitohana. Kencling Si Kabayan ka kebon, nyorén bedog rék ngala nangka. Barang nepi ka kebon, Si Kabayan alak-ilik kana tangkal nangka. Manggih nu geus kolot hiji tur gedé pisan. Tuluy waé diala. Barang dipanggul kacida beuratna.

“Wah, moal kaduga yeuh mawana, “ pikir Si Kabayan téh. Tuluy wé nangka téh ku Si Kabayan d

ipalidkeun ka walungan. Jung waé balik ti heula, da geus kolot ieuh!” ceuk Si Kabayan téh nyarita ka nangka.

Barang tepi ka imah, Si Kabayan ditanya ku mitohana.

“Kabayan, meunang ngala nangka téh?”

“Komo wé meunang mah, nya gedé nya kolot,” témbal Si Kabayan.

“Mana atuh ayeuna nangkana?” Mitohana nanya.

“Har, naha can datang kitu? Apan tadi téh dipalidkeun dititah balik ti heula, ceuk Si Kabayan téh.

“Ari manéh, na mana bodo-bodo teuing. Moal enya nangka bisa balik sorangan!” Mitoha Si Kabayan keuheuleun pisan.

“Wah nu bodo mah nangkana, kolot-kolot teu nyaho jalan balik,” ceuk Si Kabayan bari ngaléos.

(Tina Lima Abad Sastra Sunda, karya Wahyu Wibisana, spk,)
Sumber: http://bujanggamanik.wordpress.com Ads Here


Artikel Terkait:

10 Responses to "Si Kabayan Ngala Nangka"

March 18, 2011 at 7:15 AM
hai friend
Puan Kutu said :
March 18, 2011 at 7:57 AM
tak faham..bahasa apakah?hehe..
Lisung said :
March 18, 2011 at 7:23 PM
@ Manja ... Haturan linggih .... my pren lah
@ Puan Kutu ... Sundanes boss ti Jawa Barat
PReDicToR said :
April 7, 2011 at 9:22 AM
wahh cam best cerite nei...menarik je poster dia
Lisand said :
April 9, 2011 at 3:52 AM
PReDicTor ... Hatur nuhun kanggo kasumpingan na
May 13, 2011 at 9:15 PM
have a nice weekend!
Der Alte said :
May 15, 2011 at 1:06 AM
Hi! Thanks for the visit. I wish you a pleasant weekend. Greetings from Hungary.
May 30, 2011 at 8:20 AM
Sae pisan.. janten emut kapungkur nuju budak keneh (ayeuna mah geus kolot..!!) .. sok didongengkeun ku aki jenung nini.. "Si Kabayan Ngala Nangka".. persis pisan :)
Alyah MJ said :
June 30, 2011 at 4:24 AM
Kabayan tea... he..he..
Lisand said :
June 30, 2011 at 4:30 AM
@ Langsing Sehat Diet Alami ... Nuhun :P
@ Dear Alte ... Thanks lah
@ Zona Indonesia ... Eunya, tapi kiwari mah kabayan tos eleh ku BBM
@ Alyah MJ ... Saha atuh ?

Post a Comment

Iklan

Super Affiliate

idevaffiliate